Komentar prijateljice Gorane

Ljudi koji dožive veliku tragediju postaju ostrvo. Oko njega kruže krvoločne ajkule boli. Mostova između kopna (ostatka svijeta) i ostrva nema. Ali mogu se sagraditi. Od vremena, ljubavi i prijateljstva. I moraju se graditi iz oba pravca… Što ostrvo ulaže više vremena a kopno ljubavi i prijateljstva, mostovi su viši, udaljeniji od ajkula koje se ne mogu uništiti, ali prelaz može biti bezbjedan. Za obje strane.
Evo, Goco, počinjem graditi jedan most sa kopna prema ostrvu, prema tebi. Ulažem svoju ljubav i prijateljstvo, pa dokle dosegnem… Voli te Gorana

1 komentar

  1. Kad se budemo videle posle dugog niza godina, neka naše ruke pružene jedne ka drugoj budu još jedan most kao dokaz našeg večnog prijateljstva. Do tada i ovo je svojevrstan most koji nas spaja u istom bolu.

Komentariši